Foto: 
Fijnstofemissies door houtverbranding
Korte inhoud: 

Fijnstofemissies door houtverbranding zullen pas dalen met effectief vervangingsbeleid

Informatie: 

Woensdag 12 oktober 2016 — In een reactie op de recente berichtgeving rond de publicatie van het rapport “Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest. Jaarverslag Immissiemeetnetten – 2015” van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), wijst Agoria-CIV, die de fabrikanten en importeurs van kachels en haarden groepeert, op het belang van de vervanging van oudere toestellen om de uitstoot van fijn stof door houtverbranding te beperken.

Agoria-CIV betwist de door de VMM gepubliceerde cijfers en grafische voorstellingen. Agoria-CIV komt hier nog ten gronde op terug, maar wijst nu er al op dat met het huidige beleid de uitstoot van fijn stof door houtverbranding niet noemenswaardig afneemt.

Wanneer de VMM beweert dat ‘de fijnstofemissie van 4 uur stoken in een houtkachel overeenstemt met 600 km rijden met een bestelwagen’, heeft men het over een oldtimer, stelt Agoria-CIV. Jammer genoeg bestaat een groot deel van de houtkachels in Vlaanderen momenteel uit oldtimers. Op basis van Europese studies is duidelijk dat indien alle oude toestellen voor houtverbranding vervangen zouden worden door performante, moderne toestellen, de uitstoot van fijn stof met bijna 90% zou verminderen. Dat is de uitdaging, te meer omdat de Europese Unie brandhout formeel heeft erkend als hernieuwbare energiebron. Binnen de Europese 20/20/20-doelstelling speelt brandhout een belangrijke rol. In vele Europese landen wordt houtverbranding gepromoot om de klimaatdoelstellingen te halen. Zo bijvoorbeeld kan de consument in Frankrijk een deel van de aankoop van een gecertifieerde houtkachel aftrekken van de personenbelasting.

Zelfs in de meest pessimistische scenario’s stoten moderne houtkachels en inbouwhaarden 10 maal minder fijn stof uit dan vergelijkbare oudere toestellen en zelfs 20 maal minder dan open haarden. Bovendien is het fijn stof uit moderne houtverbranding 5 maal minder toxisch en wordt het 16 maal sneller weer uitgeademd, omdat het eerder mineraal is van aard en nagenoeg geen koolwaterstoffen bevat.

Dat houtkachels een belangrijke bijdrage leveren tot de fijnstofemissies in Vlaanderen is al vele jaren oud nieuws. Het beleid en de communicatie ter zake blijft de laatste jaren evenwel beperkt tot negatieve stookadviezen en de promotie van slimme stookmethodes. Het is nog maar eens duidelijk dat dit alleen nog niet geleid heeft tot een daling van de fijnstofemissies.

Het “Koninklijk besluit tot regeling van de minimale eisen van rendement en emissieniveaus van verontreinigende stoffen voor verwarmingsapparaten voor vaste brandstoffen” uit 2010, waarvan in november dit jaar Fase 3 van kracht wordt, garandeert een minimale uitstoot van alle actuele toestellen. Er is ook effectieve controle op deze wetgeving, om onder meer niet conforme, goedkope importtoestellen uit de markt te weren.

In deze tijden van budgettaire beperkingen bij de overheid vraagt Agoria-CIV niet eens om financiële tegemoetkomingen voor de vervanging van oude houtkachels of open haarden. Een negatief stookadvies voor houtkachels en haarden “zonder Europees keuringsbewijs” zou in de perceptie van de consument al veel verschil maken. Het zou nog niet eens beperkt moeten worden tot dagen dat er te veel fijn stof in de lucht zit. En het hoeft dan zelfs helemaal niet alleen maar bij sensibilisering te blijven.

Alle leden van Agoria-CIV hebben er zich al jaren geleden toe geëngageerd om in samenwerking met diverse overheden verder werk te maken van een verbetering van het aanbod aan performante toestellen, van een betere opleiding van installateurs, van meer sensibilisering rond de beste stookmethodes, enz.  Laat een negatief stookadvies vergezeld gaan van een positief koopadvies voor meer performante toestellen en we krijgen een beleid dat echt werkt.

De voordelen van onze pelletkachels:

 • U koopt uw pellets bij Avantis tegen de scherpste prijzen.
 • U krijgt twee jaar volledige omniumgarantie.
 • U geniet van vijf jaar garantie op het kachellichaam.
 • U geniet van een extreem hoog rendement, bijgevolg ook van een laag pelletverbruik dankzij de inox warmtewisselaar en de brandstofherkenning.
 • U hoeft geen leidingen te leggen voor gas, petroleum of mazout.
 • U bespaart brandstof want uw cv-installatie verbruikt minder.
 • Pellets zijn niet onderhevig aan prijsschommelingen.
 • Propere verbranding dankzij een gecontroleerde verbranding via het rds-systeem. 
 • Milieuvriendelijk, ontsteekt snel zodat u weinig elektriciteit verbruikt.
 • U haalt rendementen van meer dan 90%.
 • Pellets zijn CO2-neutraal en dus niet belastend voor het milieu.
 • U kan uw pelletkachel via een afstandsbediening of via uw smartphone aansturen.
 • Uw kachel is heel eenvoudig te reinigen.
 • Het venster blijft lang proper dankzij een ingebouwd ruitspoelingsysteem.
 • U kan vier verschillende programmaties per dag opgeven.
 • U geniet van een stille en geurloze installatie.
 • Maakt geen vuile vlekken of brandvlekken in de omgeving van uw kachel.
 • Na de verbranding blijft heel weinig as over (minder dan 1%).
 • U geniet van dezelfde sfeer als bij een houtkachel.
 • U heeft de keuze tussen een kachel met ventilator of met stralingswarmte.
 • U kijkt toe op een gezellige, zichtbare vlam.
 • Eén druk op de knop en u bekomt de gewenste temperatuur.
 • Ideale verwarming voor elk seizoen, ook de tussenseizoenen.
 • U hoeft niet met hout te zeulen, de zakken pellets zijn compact, stofvrij en wegen niet zwaar.
 • Uw voorraad pellets neemt qua plaats nog geen derde in beslag van uw houtvoorraad.
 • U geniet van een quasi stofvrije verwarmingsinstallatie.